Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì chưa triển khai tốt kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam

Cập nhật: 12/06/2019 | 09:22

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Văn bản số 2686 về việc triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Theo đó, Sở Thông tin-Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt và kịp thời các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách hàng năm, tránh chậm trễ, bị động.

UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai duy trì cũng như quan tâm bố trí kinh phí, chuẩn bị nguồn lực để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam hàng năm. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí chủ động có kế hoạch chuẩn bị phương án, nguồn lực, đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

UBND tỉnh cũng yêu cầu một số đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chưa tốt Kế hoạch số 190 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6-2019. Cụ thể, UBND thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh đoàn chưa bảo đảm công tác huy động lực lượng tham gia lễ khai mạc và bố trí các đoàn tham quan Hội sách theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại thị xã Gia Nghĩa chưa được triển khai đồng bộ, chưa bảo đảm tính cổ động, trực quan cho sự kiện.

Mạnh Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại