Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đến năm 2025 tạo việc làm cho trên 90.000 người

Cập nhật: 04/03/2021 | 17:06

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho trên 90.000 người. Trong đó, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% so với tổng số lao động được tạo việc làm của tỉnh, 89.000 người được tạo việc làm trong nước, 1.000 người lao động làm việc ở nước ngoài.

Đào tạo nghề sửa máy công nông cho cho lao động nông thôn

Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm được thực hiện qua các Chương trình như: Tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp dịch vụ việc làm và các phiên giao dịch việc làm hàng năm tại các địa phương; nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; xuất khẩu lao động; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đi làm việc ngoại tỉnh; tạo việc làm thông qua các chương trình, dự án, chính sách tại địa phương; đào tạo nghề.

Đạt mục tiêu trên sẽ nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% năm 2020 lên 57,5% năm 2025.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại