Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dân vận chính quyền góp phần an dân

Cập nhật: 14/01/2021 | 09:19

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông, năm 2020 công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Tạo sự hài lòng của người dân

Chính quyền các cấp tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như chế độ, chính sách, ô nhiễm môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất ở, đất sản xuất cho người dân, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tôn giáo… Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đẩy mạnh, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Hành chính công tỉnh luôn hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính

Các cấp, ngành còn chú trọng đến công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc. Hầu hết các thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định. 100% các thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, liên hệ của người dân.

UBND tỉnh cũng thực hiện công bố đường dây nóng của UBND tỉnh và các sở, ban ngành để tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh những vấn đề có liên quan đến tỉnh, nhất là liên quan trực tiếp đến người dân. Việc tiến hành điều chỉnh, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, điều chỉnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng.

Tính đến ngày 13/11/2020, toàn tỉnh tiếp nhận 158.493 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó trả kết quả trước hạn 118.558 hồ sơ, đúng hạn 32.530 hồ sơ, trễ hẹn 1.589 hồ sơ, đang xử lý còn hạn 3.982 hồ sơ, quá hạn 1.834 hồ sơ.

Theo ông Ngân Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp hơn 100 lượt người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với hàng trăm thủ tục hồ sơ hành chính khác nhau.

Xác định việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không thể chậm trễ, phải bảo đảm kịp thời, nên trong mỗi trường hợp, Trung tâm đều xây dựng phương án hoạt động một cách cụ thể.

Cụ thể, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm đã quán triệt tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, với việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chỉ đến để giải quyết những hồ sơ mang tính cấp bách, không trì hoãn được, hoặc giải quyết theo hình thức trực tuyến.

Trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Trung tâm chủ động xây dựng các biện pháp nhằm phối hợp hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giao dịch đúng phạm vi quy định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Quan tâm đối thoại với công dân

Công tác tiếp công dân, đối thoại với dân của người đứng đầu địa phương, đơn vị luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Người đứng đầu các sở, ban, ngành đã tiếp 11 lượt với 11 người. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 260 lượt, trong đó định kỳ 256 lượt, đột xuất 4 lượt với 378 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, liên quan đến phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất và các lĩnh vực khác.

Toàn tỉnh cũng tiếp nhận 19 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, thụ lý giải quyết 29 đơn với 29 vụ, đã giải quyết xong 22 vụ, đang chờ giải quyết 7 vụ; tiếp nhận 17 đơn tố cáo 17 vụ việc; đã thụ lý giải quyết 21 đơn 21 vụ, đã giải quyết xong 18 đơn 18 vụ, đang giải quyết 3 vụ việc cấp huyện.
Hiện nay, trong tổng số 18 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, phức tạp thì đã có 7 vụ việc được xem xét, giải quyết xong; còn 11 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại