Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

472 triệu đồng hỗ trợ người lao động ở Gia Nghĩa bị ảnh hưởng Covid-19

Cập nhật: 03/06/2020 | 09:01

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 757/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định phê duyệt, thành phố Gia Nghĩa có 472 người được hỗ trợ, với tổng số tiền là 472 triệu đồng. Định mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Để bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng được thụ hưởng, UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức chi trực tiếp đến người dân theo đúng quy định. UBND các phường, xã tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình tiến hành chi tiền hỗ trợ.

UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách này trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại