Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tản văn: Con người, gia đình và cuộc sống

Cập nhật: 18/02/2021 | 10:24

Tác giả: Hoàng Bích Hà

Tình cảm đạo đức con người bao gồm tình yêu quê hương, đất nước, thái độ đối với lao động, tình yêu thương con người. Tất cả những tình yêu đó sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cuộc sống, nó thúc đẩy con người vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh: Ngọc Tâm

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu gia đình, quê hương, đất nước, tình yêu con người, thiên nhiên và đề cao chân - thiện - mỹ. Truyền thống đó được hình thành và phát triển xuyên suốt lịch sử dân tộc, là cội nguồn và động lực của sự đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy mà dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “tắt lửa tối đèn có nhau” và truyền thống yêu nước nồng nàn, hun đúc nên ý chí ngoan cường chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương, đất nước. Đạo đức của con người có liên quan đến các phạm trù thiện và ác, lương tâm, hạnh phúc. Lẽ sống, văn hóa của con người Việt Nam là yêu thương, khảng khái, chân thành, trong cuộc sống..., làm những điều thiện, không ích kỷ, gia đình hòa thuận, xóm giềng tương thân tương ái. Lấy nghĩa tình làm đầu, tránh xa thói ích kỷ tranh quyền, đạt lợi, tính tự phụ, tự cao, tự đại... Đã là con người thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc không ai có thể phủ nhận điều đó cả.

Con người sống đầy đủ hơn về những tiện nghi vật chất, song người ta sẽ không để tiện nghi bóp méo tinh thần của mình thành một thứ “thực dụng”. Con người ngày càng nhận ra: cái cứu lấy đời sống của mình, chính là tâm hồn. Vậy ta nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách nào? Bằng giáo dục. Giáo dục như nền tảng căn bản của tâm hồn. Bằng văn hóa nghệ thuật, văn học, sách vở… người ta sẽ không chỉ để ý đến thức ăn thuần túy miếng ngon thức béo nữa mà còn tìm kiếm những “thực phẩm thiêng liêng” cho tâm hồn...

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại