Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Cuốn sách góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước của thế hệ trẻ

Cập nhật: 30/08/2019 | 11:22

Nhà xuất bản Thông tấn vừa phối hợp với Viện Hồ Chí Minh-Các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)".

Bìa cuốn sách

Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, nhiều giai đoạn lịch sử, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của Bác trước lúc Người đi xa, cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sách dày 280 trang, song ngữ Việt-Anh, được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử” giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Phần thứ hai: “Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Phần thứ ba: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hai phần này giới thiệu với bạn đọc những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của Bác trước lúc Người đi xa: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách như nén tâm nhang thành kính dâng lên Người; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi rọi lại mình, thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Người hằng mong muốn. Qua đó, cuốn sách góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bình Minh (g/t)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại