Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Sửa một số quy định về tiền lương

16/09/2018 | 08:19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

10 sự kiện - thử nghiệm  

14/08/2018 | 16:56

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại