Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 21/05/2018 | 14:29

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông có 579.564 ha đất nông nghiệp, chiếm 89,04%; đất phi nông nghiệp là 65.368 ha, chiếm 10,04%; đất đô thị 18.359 ha, chiếm 2,82%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 321.650 ha; khu lâm nghiệp 257.915 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 46.014 ha; khu phát triển công nghiệp 1.056 ha; khu đô thị 18.359 ha; khu thương mại-dịch vụ có 735 ha; khu dân cư nông thôn có 23.300 ha. Từ năm 2016-2020, 20.422 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 59 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp. 

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lê Tuấn

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại