Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

16/08/2018 | 08:14

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

10 sự kiện - thử nghiệm  

14/08/2018 | 16:56

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại