Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Xóa bỏ “điểm đen” là yêu cầu cấp thiết

19/05/2022 | 07:15

Những năm gần đây, các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh gia tăng không ngừng, trong khi hạ tầng về giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, nên nảy sinh nhiều bất cập trong việc tổ chức giao thông, tạo thành những “điểm đen”, điểm phức tạp về giao thông.

"Mắt thần" bảo vệ bình yên  

25/04/2022 | 15:28

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại