Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Các Bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Đắk Nông (lĩnh vực Tài chính, ngân hàng)

04/11/2020 | 15:25

Cử tri Đắk Nông đã có nhiều kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, liên quan đến nhiều nhóm vấn đề, lĩnh vực. Trên cơ sở trả lời cử tri của các Bộ, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã tổng hợp; Báo Đắk Nông trích đăng để cử tri tìm hiểu, nắm bắt.

<  1  2  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại