Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Phản hồi thông tin liên quan đến bài báo “Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ”

26/06/2020 | 14:25

Ngày 17/6/2020, Báo Đắk Nông nhận được văn bản số 01/CVPA/2020 của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (Bắc Giang) với nội dung phản ánh về việc một số thông tin liên quan đến bài báo “Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ” (2 kỳ), đăng trên báo Đắk Nông điện tử các ngày 16 và 17/6/2020. Theo văn bản trên, Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà cho rằng, một số thông tin trong bài báo còn chưa chính xác, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà.

Phá rừng tinh vi, có tổ chức  

03/10/2019 | 09:15

Tòa soạn và bạn đọc  

26/11/2018 | 10:31

Khi hàng xóm không hòa thuận  

25/10/2018 | 09:47

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại