Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Ðắk Nông

Cập nhật: 05/06/2018 | 09:46

Đó là nội dung của Kế hoạch số 247/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết về giá trị của các di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, từ đó tạo sự chuyển biến trong hành động và có trách nhiệm, tự giác, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của Công viên địa chất núi lửa Krông Nô.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng Công viên địa chất, hướng tới tham gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu; những giá trị di sản địa chất, văn hóa, lịch sử, đa dạng sinh học trong Công viên địa chất núi lửa Krông Nô; những nhiệm vụ và hành động cụ thể trong việc cùng chung tay xây dựng và phát triển bền vững Công viên địa chất...

Kế hoạch cũng yêu cầu, nội dung tuyên truyền cần chính xác, súc tích, dễ hiểu, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, đối tượng phải đa dạng ở mọi ngành nghề, lứa tuổi, trình độ. Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình tuyên truyền, giáo dục, trên tinh thần tiết kiệm kinh phí, bảo đảm hiệu quả.

Mạnh Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại