Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Cập nhật: 19/09/2018 | 09:23

Ngày 17/9, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông được áp dụng đối với 16 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực, trong đó: Thủ tục hành chính cấp tỉnh có 11 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực gồm: Lao động, thương binh và xã hội (5 thủ tục); công chứng (3 thủ tục); thú y (1 thủ tục); văn hóa cơ sở (1 thủ tục); dân số kế hoạch hóa gia đình (1 thủ tục). Thủ tục hành chính cấp huyện có 5 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực chứng thực - hộ tịch (2 thủ tục); lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (2 thủ tục);  lĩnh vực đất đai (1 thủ tục).

Các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: Sửa đổi, cắt giảm thời gian giải quyết; bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính; sửa đổi, đơn giản hóa thành phần hồ sơ…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt về các bộ, ngành có liên quan theo quy định.

Hoài An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại