Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em

Cập nhật: 01/06/2018 | 08:50

Ngày 30/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2549 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại và bảo vệ trẻ em. Theo đó, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã đẩy mạnh các giải pháp nhằm phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm các quyền của trẻ em theo quy định.

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị kịp thời và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Các đơn vị Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại