Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 09/04/2018 | 09:24

Ngày 4/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 11/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về xác định đơn vị quản lý nghĩa trang, nghĩa trang liên huyện được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, giao đơn vị có chức năng quản lý nghĩa trang theo quy định của pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

Các nghĩa trang từ cấp I đến cấp IV được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng bằng ngân sách nhà nước thuộc ranh giới hành chính của huyện thì giao UBND cấp huyện xem xét, lựa chọn đơn vị có chức năng quản lý nghĩa trang theo quy định của pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. Đối với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì nhà đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư xây dựng.

Về lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng, đối với các cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Sở Xây dựng phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các cơ sở hỏa táng được đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì nhà đầu tư trực tiếp quản lý vận hành hoặc cho thuê quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng do mình đầu tư xây dựng…  

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại