Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phê duyệt Đề án sản xuất nông nghiệp sạch tỉnh giai đoạn 2018-2020

Cập nhật: 12/06/2018 | 07:48

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 8/6 về phê duyệt Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án hướng đến mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất, chế biến tiên tiến, kiểm soát tốt các nguy cơ gây mất ATTP nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch. Các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, thực phẩm có nguy cơ cao trong lĩnh vực vệ sinh ATTP như: cà phê, hồ tiêu, nhóm cây ăn quả, lúa, khoai lang và rau củ quả; bò, lợn, gà thịt, gà đẻ trứng, vịt thịt, vịt đẻ trứng và nuôi trồng thủy sản là những đối tượng sản phẩm chính của đề án.

Mục tiếu phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm nông sản hàng hóa thuộc Đề án sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc, bình quân đạt 45 - 50% trong lĩnh vực trồng trọt và  50% - 60% ở lĩnh vực chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp. Trong đó, trên 70% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 50% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

Định hướng đến năm 2030, sản phẩm nông sản hàng hóa thuộc đối tượng của Đề án sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc đạt 80 - 90% thuộc lĩnh vực trồng trọt; 70 - 80% thuộc lĩnh vực chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp. Trong đó trên 80% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo quy trình hiện đại có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại