Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

“Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”

Cập nhật: 05/06/2018 | 09:44

Đó là chủ đề các hoạt động tại Kế hoạch số 260/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 vừa được UBND tỉnh vừa ban hành.

Nội dung, hoạt động gồm: Truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỉ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức Hội thi “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hướng dẫn phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam; chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng nội dung, kế hoạch, kinh phí và các điều kiện cần thiết liên quan đến tổ chức hội thi bảo đảm thiết thực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện các hoạt động liên quan đến luật Phòng, chống bạo lực gia đình, luật Bình đẳng giới. Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức, kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc con cái góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hành phúc…

Thùy Dương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại