Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động

Cập nhật: 30/05/2018 | 09:12

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 2457/UBND-NC về việc đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh; các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các doanh nghiệp nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh đã phát động; đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua nêu trên, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết theo tiến độ đề ra.

Các  sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan vận động các tầng lớp nhân dân, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, tránh việc phô trương chạy theo thành tích; đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp...

UBND tỉnh đã phát động 4 phong trào thi đua: "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; "Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển"; "Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", giai đoạn 2016 - 2020; "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2017 - 2020.

Hoài An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại