Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ðầu tháng 7 sẽ tổ chức hội nghị tập huấn về công tác lịch sử Ðảng

Cập nhật: 05/06/2018 | 09:46

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/BTGTU về hội nghị tập huấn công tác lịch sử Đảng.

Nội dung gồm 7 chuyên đề: Khái quát quy trình nghiên cứu, biên soạn, quy trình thẩm định một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ban, ngành đoàn thể; phương pháp xây dựng đề cương, thuyết minh, kế hoạch nghiên cứu một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ban, ngành, đoàn thể; công tác sưu tầm, xử lý tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ban, ngành, đoàn thể; phương pháp biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ địa phương; mấy vấn đề về viết tiểu sử và hồi ký cách mạng; quy trình biên tập, in ấn, xuất bản, phát hành một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ban, ngành, đoàn thể; Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương.

Thời gian dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 với 161 học viên ở các ban tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh; ban tuyên giáo 71 xã, phường, thị trấn...

Hoài An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại