Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành chủ yếu về kinh tế, xã hội năm 2018

31/01/2018 | 09:31 G1T+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ; Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 32/KH-UBND về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế, xã hội năm 2018.

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại