Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Toàn tỉnh giảm 21 trường phổ thông công lập

Cập nhật: 26/03/2020 | 09:33

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Theo Sở Giáo dục-Đào tạo, thực hiện sắp xếp, tổ chức tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 21/260 trường từ bậc tiểu học đến THPT, và giảm 2/4 trung tâm. Về nhân sự, toàn ngành giảm được 16 cán bộ quản lý, 15 giáo viên, 48 nhân viên so với trước khi sắp xếp.

So với trước khi thực hiện sắp xếp, tổ chức tại các cơ sở giáo dục, bậc tiểu học hiện có 131/148 trường, giảm 17 trường, 10 cán bộ quản lý, 8 giáo viên, 32 nhân viên. Bậc THCS hiện còn 80/83 trường, giảm 3 trường, 3 cán bộ quản lý, 7 giáo viên và 12 nhân viên. Bậc THPT và các trung tâm giảm được 3/36 đơn vị trực thuộc, giảm 3 cán bộ quản lý, 4 nhân viên.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và có sự đồng thuận cao trong việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quy mô trường lớp được bố trí lại phù hợp hơn với quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại