Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thống nhất ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt giá đất cụ thể

Cập nhật: 20/01/2021 | 14:44

UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất ủy quyền cho các huyện, thành phố phê duyệt giá đất cụ thể năm 2021. Đây là một nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Đắk Nông, nhưng đã cho thấy hiệu quả ở các tỉnh khác.

Ngày 20/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương xem xét việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể cho các huyện, thành phố.

UBND tỉnh thống nhất ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt giá đất cụ thể năm 2021

Tại cuộc họp, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo về sự cần thiết cần phải ủy quyền cho các địa phương phê duyệt giá đất cụ thể. Theo đó, công tác này lâu nay thuộc về cấp tỉnh, nhưng hiệu quả cuối cùng còn có nhiều vướng mắc, chậm trễ ở cấp huyện.

Cụ thể như chưa có sự thống nhất về thời điểm ban hành các thông báo về thu hồi đất, thời điểm thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể; thời điểm quyết định thu hồi đất với thời điểm quyết định phê duyệt phương án bồi thường; thời điểm quyết định giá đất cụ thể theo quy định của Chính phủ. 

Do vậy, khi ủy quyền cho các huyện, thành phố sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập từ thực tiễn. Việc ủy quyền cũng giải quyết nhanh chóng hơn những khó khăn, vướng mắc khi triển khai phê duyệt giá đất cụ thể ngay từ cấp huyện, không phải kéo dài thời gian khi nộp hồ sơ lên cấp tỉnh. Qua đó giảm thời gian, quy trình, tăng sự hài lòng cho người dân.

Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường nêu những vướng mắc trong phê duyệt giá đất hiện nay

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên thống nhất thực hiện ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể cho các huyện, thành phố đến hết 12/2021. Đây là một nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Đắk Nông, nhưng qua việc học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố khác đã cho thấy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố phải có trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về con người sẽ không tăng biên chế và các địa phương phải xây dựng ngay quy chế hoạt động, có kế hoạch thực hiện cụ thể.

Hàng quý, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện công tác phê duyệt giá đất cụ thể, nhất là về mặt hồ sơ, để bảo đảm tính thống nhất, hạn chế lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác.

Trong quá trình triển khai, các huyện, thành phố thường xuyên có trao đổi với các sở, ngành để kịp thời thông báo, đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc. Mục tiêu nhằm bảo đảm sự thống nhất về các thời điểm thông báo giá đất, thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Mục tiêu là phải tạo sự công khai, minh bạch, công bằng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, hạn chế kiến nghị, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại