Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 đạt yêu cầu, nội dung đa dạng, phong phú

Cập nhật: 02/12/2020 | 17:24

Cuộc họp thẩm định do Hội đồng thẩm định Tài liệu địa phương tỉnh tổ chức vào chiều 2/12, với sự chủ trì của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 được 15/19 thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đạt

Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông lớp 1 được biên soạn để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm 4 chủ đề: Đắk Nông, quê hương em; Cà phê Đắk Nông; Nghề dệt thổ cẩm; Xưng hô, ứng xử trong gia đình.

Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập: Khởi động; Khám phá; Luyện tập; Mở rộng; Củng cố. Cấu trúc này vừa được kết nối chặt chẽ với nội dung và hình thức của sách giáo khoa mới, đồng thời, tạo điều kiện giúp các em phát triển các phẩm chất và năng lực của mình.

Sau khi biên soạn, Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương đã triển khai lấy ý kiến góp ý và tổ chức dạy thử nghiệm Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, đóng góp của các bên liên quan, Ban biên soạn đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông lớp 1 để trình Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông lớp 1 sau khi chỉnh sửa đã đáp ứng cơ bản, đầy đủ cơ sở pháp lý, nội dung đa dạng, phong phú.

Qua xem xét, kết quả có 15/19 thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đạt, nhưng cũng yêu cầu đơn vị biên soạn cần chỉnh sửa một số nội dung về hình ảnh cho phù hợp với văn hóa địa phương.

Tin, ảnh: Đặng Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại