Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 23,4% so với cùng kỳ

Cập nhật: 26/03/2020 | 09:20

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trong tháng 2/2020, toàn tỉnh có 26 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 617 tỷ đồng, giảm 23,5% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 49 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 23,4% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký gần 1.053 tỷ đồng. Nguyên nhân phần lớn là do ảnh hưởng không nhỏ của tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thành lập mới, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành, Trung ương phương án giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp; đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan khảo sát nhanh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng lao động nước ngoài, có hoạt động xuất khẩu,… để đánh giá tác động và chủ động đề xuất UBND tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan các hành động hỗ trợ kịp thời.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại