Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Bế giảng 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính khóa 55 và 56 hệ tập trung, năm học 2018-2019

Cập nhật: 15/03/2019 | 11:07 G3T+7

Lễ bế giảng do Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 15/3, với sự tham gia của các học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 6 tháng học tập trung, các học viên của 2 lớp đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về khoa học, xã hội, công tác quản lý nhà nước.

Sau khi thi tốt nghiệp và viết khóa luận, 99 học viên được trường công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, khóa 55 có 12 học viên đạt loại giỏi, 38 học viên đạt loại khá. Khóa 56 có 12 học viên đạt loại giỏi, 37 học viên đạt loại khá. Tại buổi lễ, trường cũng trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao, nỗ lực rèn luyện trong học tập.

Đặng Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại