Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá phát triển thanh niên và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên

Cập nhật: 23/09/2014 | 16:42

Sáng 23/9, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá phát triển thanh niên và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Khẳng định ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá phát triển thanh niên và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết: Trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên tại Việt Nam rất cần những thông tin xác thực, phản ánh đúng thực trạng, nhu cầu của thanh niên để làm cơ sở tham mưu, đề xuất và hoạch định chính sách, pháp luật đối với thanh niên; đồng thời làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách liên quan đến thanh niên.

Tuy nhiên, hiện các cơ quan quản lý Nhà nước chưa có công cụ đánh giá cũng như hệ thống số liệu thống kê đầy đủ và toàn diện về thanh niên. Hầu hết các số liệu thu thập được vẫn còn manh mún, rời rạc; thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thiếu tính hệ thống và độ tin cậy không cao. Đặc biệt là chưa có quy định mang tính pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lập, tổ chức thu thập, xử lý số liệu; tổ chức công bố các chỉ tiêu thống kê về thanh niên một cách đầy đủ, toàn diện, đồng bộ và thường niên để làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, hoạch định chính sách với thanh niên.

Trước thực trạng đó, từ năm 2013 đến nay, thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức xây dựng Đề án Bộ Chỉ số đánh giá phát triển thanh niên và Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên Việt Nam để trình Thủ tướng phê duyệt. Đến nay, Dự thảo 2 Đề án trên đã cơ bản được hoàn thành, tuy nhiên vẫn cần những ý kiến đóng góp để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng.

Theo đại diện của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, hiện Việt Nam đang thiếu thông tin, số liệu về thanh niên, nếu các thông tin và số liệu về thanh niên rải rác và không được tập hợp có hệ thống sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho các Bộ, ngành và những người làm công tác thanh niên trong việc phát triển các chương trình của thanh niên. Vì vậy, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên sẽ giúp cung cấp các bằng chứng để phát triển các chính sách và chương trình phát triển thanh niên có hiệu quả và là cơ sở vận động chính phủ phân bổ ngân sách và nguồn lực phù hợp cho các chương trình phát triển thanh niên tại Việt Nam. Đây là hoạt động hết sức cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng và Quỹ dân số Liên hợp quốc cam kết sẽ hỗ trợ Bộ Nội vụ Việt Nam trong quá trình phát triển cơ sở dữ liệu này.

Theo Chương trình làm việc, Hội thảo sẽ diễn ra trong 1 ngày. Sau Hội thảo, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo 2 Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành trong thời gian sớm nhất.

Nguồn Dangcongsan.vn

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại