Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lưới điện

Cập nhật: 14/05/2020 | 08:42

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành việc di dời hàng chục công trình lưới điện; cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu dân cư mới; cấp điện cho các thôn, bon theo chương trình xây dựng nông thôn mới; sắp xếp, chỉnh trang hơn 135 km cáp thông tin, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng các huyện và thành phố Gia Nghĩa theo hướng văn minh, hiện đại; kịp thời cấp điện phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của địa phương.

Công ty triển khai thực hiện việc công nghệ mới vào quản lý, vận hành hệ thống điện, đã đưa hệ thống thu thập dữ liệu đo, đếm điện năng từ xa vào sử dụng; giải quyết thủ tục cấp điện trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh và của ngành, website chăm sóc khách hàng, hệ thống thanh toán tiền điện đa dạng và linh hoạt hơn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, hệ thống lưới điện đã tăng trưởng khá nhanh cả về khối lượng lẫn chất lượng, công ty đã đầu tư xây dựng mới 233 công trình và sửa chữa lớn 264 công trình với tổng giá trị đầu tư 687,437 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra; triển khai, thực hiện thành công hệ thống vận hành tự động không người trực tất cả các trạm 110kV do công ty quản lý; hoàn thành đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Đắk Nông theo chủ trương xây dựng lưới điện thông minh của ngành. Đến nay, ngành Điện đã hiện đại hóa 100% hệ thống đo đếm; được ngành điện công nhận là đơn vị thực hiện tốt nhất khu vực miền Trung về hiện đại hóa lưới điện...

Công tác xã hội từ thiện được lãnh đạo công ty quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong Công ty tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”… với tổng số tiền hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 46/61 xã điểm nông thôn mới hoàn thành tiêu chí về điện, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Với kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, liên tục trong 5 năm liền từ 2016 đến 2019, Công ty Điện lực Đắk Nông được Tổng Công ty Điện lực miền Trung đánh giá là đơn vị dẫn đầu khu vực miền Trung – Tây nguyên. Công ty được Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng 1 cờ thi đua và bằng khen cho 8 tập thể, 26 cá nhân; lãnh đạo công ty tặng giấy khen cho 20 tập thể, 140 cá nhân và tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 47 cá nhân.

Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó, có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan hàng năm được công nhận đơn vị văn hóa, các tổ chức đoàn thể hàng năm được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bùi Hồng Mến

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại