Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Quảng Phú tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng, thúc đẩy kinh tế phát triển

Cập nhật: 13/05/2020 | 08:07

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Phú (Krông Nô) đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó kinh tế nông nghiệp và thương mại dịch vụ có bước phát triển đột phá.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú Hồ Tràng, sau 5 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế của xã có bước tăng trưởng đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy được nội lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm (ước tính năm 2020) là 17,3% (đạt 101,7%); trong đó nông-lâm nghiệp tăng bình quân 13%, công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 19%, thương mại dịch vụ tăng 20%. Quy mô nền kinh tế đến cuối năm 2020 ước đạt 1,3 lần so với 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm (tăng 20 triệu đồng so với 2015).

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Quảng Phú tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng, phát triển kinh tế bền vững

Hiện nay, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phát triển kinh tế của địa phương, chiếm 68% tỷ trọng kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.431 ha tăng 4231 ha so với đầu nhiệm kỳ (đạt 168,2%); giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 60 triệu đồng. Trong trồng trọt, cơ cấu kinh tế đã có chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng diện tích cây ăn trái, cây công nghiệp. Cây trồng hàng năm phát triển có sự chuyển đổi mùa vụ hợp lý đem lại hiệu quả cao.

Một số cây trồng có giá trị thấp đã chuyển sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, trồng rừng nguyên liệu, cây bơ. Chăn nuôi có bước phát triển ổn định, đến nay, tổng đàn gia súc đạt 7.500 con/5.090 con (tăng 2.410 con); đàn gia cầm 32.000 con/16.000 con (tăng 16.000 con). Xã đã thành lập được 2 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm và nuôi bò trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát triển các ngành nghề như nuôi cá tại hộ gia đình nhằm tăng thêm nguồn thu nhập.

Với sự đầu tư về hệ thống hạ tầng, nên hoạt động thương mại dịch vụ có bước phát triển hơn trước. Đến nay, toàn xã có 195 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, với giá trị ước đạt hơn 80 tỷ đồng. Việc xây dựng chợ nông thôn đã hoàn thành phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi của người dân.

Cũng theo Bí thư Hồ Tràng, xã xác định khi các doanh nghiệp được đầu tư vào địa phương, một mặt sẽ tăng thu ngân sách, mặt khác là giải quyết được vấn đề công ăn việc làm của dân. Do đó, xã đã vận dụng, đưa ra nhiều chủ trương phù hợp để thu hút các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Bên cạnh những cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, trên địa bàn xã cũng có một số doanh nghiệp lớn đứng chân hoạt động. Với sự phát triển về thương mại dịch vụ đã góp phần đưa chỉ tiêu về tổng thu ngân sách Nhà nước của xã đạt kết quả cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, xã đặt ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước là 10 tỷ đồng, nhưng đến nay thực hiện đạt 380% tức là đạt 38 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, một trong những mục tiêu đột phá là khai thác lợi thế tiềm năng, phát triển kinh tế bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, xã tăng cường vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị hiệu quả trên cùng một diện tích đất sản xuất. Cùng với việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lấy việc quảng bá kiến thức nông nghiệp làm chủ đề cho các buổi sinh hoạt tổ hội, xã tiếp tục định hướng phát triển nhân rộng kinh tế trang trại và mô hình trồng dâu nuôi tằm, mô hình bơ gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm về nhãn hiệu bơ”.

Về chăn nuôi, xã chú trọng phát triển các mô hình tập trung, trang trại, tiểu trang trại, khuyến khích, hỗ trợ người dân đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi với quy mô lớn hơn. Xã cũng tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào địa bàn xã để phát triển sản xuất mang lại lợi ích cho địa phương; phát triển các ngành nghề sản xuất hiện có như vật liệu xây dựng, đồ gỗ, chế biến nông sản, cơ khí, sửa chữa máy móc phục vụ vận chuyển và sản xuất… Nhiệm kỳ 2020-2025, xã phấn đấu, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 70 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 39 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại