Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đề án, dự thảo, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật: 30/03/2020 | 09:23

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Nông thường thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh. Vì vậy, việc khắc phục nhanh những hạn chế cũng như nâng cao công tác chuẩn bị các đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh là điều hết sức cần thiết.

Nhiều hạn chế vẫn chưa được khắc phục

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, một trong những hạn chế kéo dài qua các kỳ họp là việc chậm trễ trong thực hiện các quy định về tiến độ chuẩn bị văn bản liên quan kỳ họp. Mặc dù đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhưng một số báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh vẫn chậm so với thời gian quy định.

Chất lượng một số báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa cao, chưa bám sát các quy định. Vì vậy, sau khi các ban HĐND tỉnh thẩm tra và Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét, cho ý kiến thì một số dự thảo nghị quyết không bảo đảm để trình kỳ họp.

Chuẩn bị kỹ các đề án, dự thảo nghị quyết luôn là chủ đề được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp

Một số nội dung cơ quan soạn thảo phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Hồ sơ một số báo cáo, dự thảo nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh chưa đầy đủ, chưa có báo cáo tiếp thu, giải trình, biên bản họp thành viên UBND tỉnh. Một số tờ trình, đề án không có báo cáo tóm tắt gửi kèm. Tiêu đề của dự thảo nghị quyết không đúng với danh mục khi đăng ký xây dựng, ảnh hưởng đến nội dung của dự thảo nghị quyết và công tác theo dõi tổng hợp.

Điều đáng nói nữa là một số dự thảo nghị quyết xây dựng chưa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, căn cứ pháp lý, tính khả thi để thực hiện nghị quyết chưa bảo đảm theo yêu cầu. Vì vậy, quá trình thẩm tra và tại kỳ họp có nhiều ý kiến khác nhau. Điển hình như một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III vừa qua: Dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Dự thảo nghị quyết quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Dự thảo nghị quyết về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024...

Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ rõ, một số dự thảo nghị quyết đến cận kề ngày tổ chức kỳ họp hoặc đang tổ chức kỳ họp, UBND tỉnh mới trình HĐND tỉnh thông qua nên không có thời gian để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, làm ảnh hưởng đến chất lượng của nghị quyết.

Mặt khác, một số báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh còn dài dòng, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Các ban HĐND tỉnh cũng gửi báo cáo thẩm tra cho Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh còn chậm so với thời gian quy định.

Cần nghiêm túc, rút kinh nghiệm

Tại Hội nghị liên tịch đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9, thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc chuẩn bị tốt các đề án, dự thảo nghị quyết góp phần quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiêm túc, rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị các đề án, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III cũng như các kỳ họp nói chung.

Cụ thể, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các nội dung trình kỳ họp phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục luật định. Trong quá trình xây dựng cần bám sát các quy định của Trung ương, chủ trương của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương nhằm hướng đến tính khả thi cao, phát huy hiệu quả thực tế. Khi đăng ký danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến cần phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và phải được Sở Tư pháp chủ trì thẩm định, tránh trường hợp chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.

Để nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, các ban HĐND tỉnh cần phối hợp với cơ quan tham mưu soạn thảo để thống nhất các ý kiến khác nhau trước khi trình HĐND tỉnh, tránh chỉnh sửa nhiều sau khi nghị quyết đã được thông qua. Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tất cả các hoạt động, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp các dự thảo nghị quyết. Mỗi đại biểu thường xuyên theo dõi, nắm chắc về tình hình kinh tế, xã hội địa phương nơi ứng cử nhằm kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đây cũng là cơ sở nhằm có những kiến nghị, đề xuất, đóng góp ý kiến thiết thực trong thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại