Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Báo cáo chính trị và công tác nhân sự là vấn đề then chốt được ưu tiên

Cập nhật: 31/03/2020 | 09:08

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Đến thời điểm này, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 2 nội dung then chốt được ưu tiên hàng đầu là xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và công tác nhân sự.

Tập trung đánh giá thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết

Tháng 4/2019, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Khi hai cơ quan thành một thì việc xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đòi hỏi phải quyết tâm hơn, cẩn thận hơn.

Tháng 4/2019, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 18

Các kỳ đại hội trước, là 2 đảng bộ độc lập, có chức năng, nhiệm vụ riêng, nên khi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cũng thuận lợi hơn. Khi về một mối, công tác xây dựng báo cáo, đánh giá những ưu, khuyết điểm, hạn chế rộng hơn, nhiều lĩnh vực hơn, đòi hỏi việc tổng hợp, đánh giá cần phải sâu sát, kỹ lưỡng và bao quát trọn được tất cả các lĩnh vực. Chưa kể, việc đánh giá phải bảo đảm tính khách quan, đúng thực chất, không bên nặng, bên nhẹ mà phải làm nổi bật được vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua của cả 2 đảng bộ.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư-Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, trước hợp nhất, hai đảng bộ đều xây dựng những nghị quyết riêng nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo lĩnh vực phụ trách là doanh nghiệp và các cơ quan hành chính. Cụ thể, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thanh niên. Còn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ban hành 4 nghị quyết về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thể…

Từ tên gọi của các nghị quyết cho thấy, cả hai đảng bộ ban hành 2 nghị quyết có nội dung tương đồng nhau, đó là về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết, mỗi đơn vị mỗi đặc thù nên việc đưa ra các giải pháp thực hiện cũng có những nét khác nhau. Vì vậy, trong xây dựng báo cáo chính trị lần này, Đảng ủy Khối xác định điều then chốt là đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện nghị quyết, tác động đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cũng như hiệu quả đưa lại như thế nào. Việc đánh giá cần làm rõ từng vấn đề, từng nội dung của cả hai đảng bộ trước và sau sáp nhập; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy thông qua các nghị quyết, những nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai thực hiện.

Ví dụ, trong thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hai đảng bộ đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, được thực hiện quyết liệt với nhiều biện pháp quan trọng như trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, kịp thời nhắc nhở, góp ý, hướng dẫn điều chỉnh những thiếu sót. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Về xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đến nay Đảng ủy Khối đã và đang tiếp tục hoàn chỉnh để triển khai cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tham gia góp ý, nhất là trong đại hội cấp cơ sở sắp tới.

 

Trong công tác xây dựng nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, vấn đề được quan tâm nhất đó là chính trị nội bộ. Đối với vấn đề này, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã và đang làm một cách nghiêm túc. Trên cơ sở danh sách, đề án nhân sự do các tổ chức cơ sở đảng gửi lên, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ chịu trách nhiệm tham mưu để bảo đảm kịp theo tiến độ yêu cầu và có kết luận bảo vệ chính trị nội.

 

Rà soát kỹ lưỡng nhân sự

Đối với công tác nhân sự, Đảng ủy Khối đã triển khai tiến hành theo đúng các bước quy định, hiện đã xây dựng xong dự thảo đề án nhân sự cho nhiệm kỳ tới và đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát, hoàn chỉnh để đến đầu tháng 4 sẽ làm các bước giới thiệu theo quy trình.

Về nhân sự của Đảng ủy Khối thì cũng đang tiến hành xin ý kiến các tổ chức cơ sở đảng đánh giá, nhận xét lập hồ sơ cán bộ tham gia cấp ủy, sau khi hoàn chỉnh hết tất cả các bước quy trình thì tập trung kết luận chính trị nội bộ các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Để bảo đảm người được giới thiệu đủ tiêu chuẩn, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ rà soát lại các trường hợp bị xử lý kỷ luật, kiên quyết không để những trường hợp đã bị kỷ luật tham gia cấp ủy các cấp.

Đảng ủy cũng sẽ lấy số liệu thống kê của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về danh sách cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, hình thức, nguyên nhân và tiến hành rà soát lại một cách kỹ lưỡng, cẩn thận để những người được bầu vào bộ máy hội tụ đủ các yếu tố, phẩm chất, năng lực theo yêu cầu, nhất là lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát triển, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại