Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đại hội đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng quân sự tỉnh

Cập nhật: 19/05/2020 | 09:01

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Thời điểm này, các đơn vị lực lượng quân sự thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và các huyện ủy, thành ủy đã và đang tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thực tế tại một số đơn vị cho thấy, các đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc đóng góp ý kiến làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ xây dựng văn kiện

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của quân đội, địa phương, các đơn vị LLQS tỉnh đã làm tốt các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, nhất là phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong xây dựng văn kiện.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Gia Nghĩa lần thứ IX

Theo Trung tá Đỗ Anh Hào, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 994, Đảng bộ Trung đoàn 994 được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn đại hội trước để rút kinh nghiệm, nên có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm chuyển biến về chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Trên cơ sở đó, văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của đơn vị. Việc thảo luận văn kiện tại đại hội được các đại biểu tham gia sôi nổi, có trách nhiệm cao, bám sát vào thực tế của từng đơn vị để đưa ra chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới phù hợp, không chỉ lý luận chung chung.

Còn theo Thượng tá K’sơ Lành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đắk Mil, Đảng bộ Quân sự huyện Đắk Mil được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho khối LLQS huyện, thành phố. Vì vậy, để bảo đảm đạt chất lượng, Đảng bộ đã tập trung triển khai các khâu, các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án quy hoạch cán bộ, đề án nhân sự đại hội, dự thảo nghị quyết đã được triển khai cho các đảng viên để đóng góp ý kiến, tiếp thu.

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, qua theo dõi cho thấy, các đảng bộ đều nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị, từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến trang trí, khánh tiết, tuyên truyền…Kết quả đại hội là cơ sở để các đơn vị tiếp tục lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Riêng đối với Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đến nay, các loại văn kiện như  báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động, đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn chỉnh và thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quân khu 5. Đảng ủy phát huy trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện đại hội.

 

Điều đáng ghi nhận, tất cả các ý kiến phát biểu đều mang tính xây dựng cao, thẳng thắn nêu lên những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình lãnh đạo đơn vị, đồng thời đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Do đó, văn kiện đại hội các đơn vị quân sự thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, có nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn.

 

Lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Đại hội đảng bộ cơ sở tại các đơn vị quân sự thực hiện 4 nội dung gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Thực tế tại một số đơn vị quân sự cho thấy, đại hội được tổ chức theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm tính nguyên tắc, đúng quy trình, vừa phát huy được tinh thần dân chủ, nhất là phát huy vai trò của đảng viên trong đóng góp vào các văn kiện đại hội.

Đơn cử như Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Gia Nghĩa lần thứ IX đã thảo luận, biểu quyết xác định tiếp tục tập trung phát huy vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đảng viên thống nhất, biểu quyết các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đắk  Mil lần thứ XVII

Là đơn vị chủ công của LLQS tỉnh, Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 994 đề ra quyết tâm xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đơn vị nắm chắc nhiệm vụ chính trị, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống.

Đảng bộ Quân sự huyện Tuy Đức cũng đã tổ chức thành công đại hội lần thứ IV. Thượng tá Nguyễn Tiến An, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tuy Đức phấn khởi: "Với đặc thù một huyện có đường biên giới với Campuchia dài khoảng 42 km nên nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Tuy Đức tiếp tục quán triệt và nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng để tham mưu địa phương phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc".

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại