Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lưới điện

14/05/2020 | 08:42

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại