Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Xử lý nghiêm cán bộ thuế cố tình sách nhiễu người nộp thuế

Cập nhật: 17/10/2019 | 08:54

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 1310/QĐ-TCT ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong trường hợp thiếu trách nhiệm, để cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp thì người đứng đầu cơ quan thuế bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị thuế thực hiện xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ thuế có hành vi tham nhũng, bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng. Đặc biệt, cơ quan thuế kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ thuế thoái hóa, biến chất, cố tình gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức và cá nhân nộp thuế dưới các hình thức như đình chỉ công việc, đưa vào diện tinh giản biên chế…

Lương Nguyên

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại