Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Từ 5/11/2019, mỗi doanh nghiệp sẽ có tới 11 tài khoản thuế điện tử

Cập nhật: 14/11/2019 | 08:33

Theo Thông tư 66/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 5/11/2019, người nộp thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng sẽ được cấp 1 tài khoản giao dịch thuế chính và không quá 10 tài khoản phụ.

Những tài khoản này là tên và mật khẩu đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và tra cứu các chứng từ điện tử. Tài khoản chính dành cho người nộp thuế sau khi đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế và tài khoản phụ sẽ do người nộp thuế đăng ký thông qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện theo từng dịch vụ.

Theo đó, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế để đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế. Sau khi được cơ quan thuế thông báo chấp nhận cấp tài khoản giao dịch điện tử, người nộp thuế mới có thể thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế (trừ trường hợp đăng ký thuế lần đầu).

Người nộp thuế được cấp 1 tài khoản chính và sử dụng tài khoản chính này đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại