Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Truy thu ngân sách Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng

Cập nhật: 28/07/2020 | 08:22

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế Đắk Nông đã tiến hành 43 cuộc thanh tra đối với người nộp thuế. Trong đó, 4 cuộc thanh tra 2019 chuyển qua, 1 cuộc thanh tra đột xuất, số còn lại nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2020.

Qua thanh tra, cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 324 triệu đồng, giảm lỗ hơn 3,9 tỷ đồng. Số tiền truy thu, xử phạt và nộp vào ngân sách Nhà nước là 2,1 tỷ đồng. Hành vi chủ yếu của các đơn vị bị phát hiện là khai sai, khai thiếu tiền thuế, làm mất hóa đơn hạch toán không đúng, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ… Ngoài xử phạt, truy thu, qua công tác thanh tra, các đơn vị thuế còn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng pháp luật về thuế.

Ảnh minh họa

Theo Cục Thuế Đắk Nông, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trong đó, cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Đơn vị sẽ rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu rủi ro cao về thuế như: các doanh nghiệp hoàn thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế.

Công tác kiểm tra sau hoàn thuế, nhằm hạn chế tối đa hiện tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát để khai không đúng hồ sơ hoàn thuế cũng được cơ quan thuế chú trọng.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại