Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế do ảnh hưởng của Covid-19

Cập nhật: 18/03/2020 | 08:51

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Thực hiện Công văn số 897/TCT-QLN của Tổng Cục thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn 561/CT-QLN đến các cơ quan thuế trực thuộc.

Nội dung công văn đề nghị trưởng các phòng thuộc cục thuế, chi cục trưởng các chi cục thuế khu vực chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo quy định của luật Quản lý thuế hiện hành.

Theo đó, về các trường hợp nằm trong diện được gia hạn nộp thuế là trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế. Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập.

Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường.

Về trường hợp nằm trong diện đề nghị miễn tiền chậm nộp là người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Người nộp thuế có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, bao gồm: Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó, có các nội dung chủ yếu sau: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh đề nghị các chi cục thuế khu vực tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật Quản lý thuế về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đến người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời lập hồ sơ. Các đơn vị chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục, kịp thời xử lý gia hạn, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của chi cục thuế khu vực, các đơn vị lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo về cục thuế để xem xét, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Lương Nguyên

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại