Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thu thuế và các loại phí đạt gần 88% kế hoạch

Cập nhật: 14/11/2019 | 08:31

Tính đến hết tháng 10/2019, số thuế, phí, lệ phí mà ngành Thuế thực hiện được là hơn 1.618 tỷ đồng, đạt 87,8% và bằng 107% so với cùng kỳ 2018.

Nhiều địa phương có kết quả thu đạt cao như: Gia Nghĩa thực hiện gần 179 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; Đắk Song thực hiện được hơn 60,3 tỷ đồng, đạt gần 99%; Đắk Mil thực hiện gần 65 tỷ đồng, đạt gần 89%...

Theo Cục Thuế tỉnh, để đạt và vượt mục tiêu dự toán thu thuế, phí, lệ phí năm 2019, toàn ngành Thuế đã phát động phong trào thi đua “nước rút” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua, cơ quan thuế đang thực hiện các giải pháp thu quyết liệt hơn. Trong đó, toàn ngành tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh; đẩy mạnh công tác chống thất thu qua thanh tra, kiểm tra thuế, giám sát hồ sơ khai thuế. Cục Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, phấn đấu giảm nợ đọng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế đưa ra là dưới 5% tổng thu ngân sách.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại