Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Thu thuế, phí, lệ phí đạt hơn 102% dự toán giao

Cập nhật: 17/12/2018 | 09:24 G12T+7

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 11/2018, số thuế, phí, lệ phí toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 1.633 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Trung ương giao và đạt 102,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Nhiều đơn vị có số thu đạt cao vượt dự toán như thị xã Gia Nghĩa thu được gần 174 tỷ đồng, đạt 115% dự toán; huyện Đắk Mil thu được gần 70 tỷ đồng, đạt hơn 102% dự toán; huyện Krông Nô thu được gần 36 tỷ đồng, đạt gần 122% dự toán; huyện Đắk Song thu được hơn 63,5 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán; huyện Đắk Glong thu được gần 31,7 tỷ đồng, đạt hơn 111% dự toán; Văn phòng Cục Thuế tỉnh thu hơn 1.105 tỷ đồng, đạt gần 112% dự toán giao.

Ngoài các đơn vị có số thu đạt cao, đối với một số đơn vị có số thu còn chưa đạt dự toán giao là Cư Jút mới đạt 94%; Đắk R’lấp đạt 95%, ngành Thuế đã, đang đốc thúc các đơn vị đẩy mạnh các giải pháp thu thuế, thu hồi nợ đọng để phấn đấu hoàn thành dự toán trong năm 2018.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại