Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 100 cán bộ thuế

Cập nhật: 25/08/2020 | 08:12

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Ngày 21/8, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 cho hơn 100 cán bộ thuế.

Đông đảo cán bộ thuế được phổ biến nhiều kiến thức về phòng chống tham nhũng

Các cán bộ thuế tham dự đã được phổ biến nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tham nhũng như: thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản ban hành; kinh nghiệm phòng chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng chống tham nhũng; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý kinh tế, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính…

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại