Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nợ thuế tăng hơn 11% so với đầu năm

Cập nhật: 27/10/2020 | 09:07

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Đến hết tháng 9/2020, tổng nợ thuế tại Đắk Nông là 476 tỷ đồng. So với thời điểm 31/12/2019, nợ thuế tăng hơn 47,5 tỷ đồng, tương ứng với tăng hơn 11%.

Trong số này, nhóm nợ có khả năng thu là 84,9 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng nợ thuế; tăng gần 8,3% so với đầu năm 2020. Nhóm nợ khó thu 389 tỷ đồng, chiếm 81,74%; tăng hơn 32 tỷ đồng so với đầu năm.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính là do nợ tiền thuê đất và nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng. Số tiền chậm nộp của doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi, không triển khai dự án, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Tính đến hết tháng 6/2020, ngành Thuế Đắk Nông đã ban hành 568 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền 49,52 tỷ đồng. Trong đó, trích tiền từ tài khoản ngân hàng 435 quyết định, tổng số tiền hơn 27,7 tỷ đồng; biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 105 quyết định, tổng số tiền 17,83 tỷ đồng; thu hồi giấy phép 28 trường hợp với 4,4 tỷ đồng.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại