Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế tăng cao

Cập nhật: 19/09/2019 | 09:25

Để tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, bảo đảm số nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách, Bộ Tài chính đã có Chỉ thị 04/CT “Về quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế” chỉ đạo cơ quan thuế các cấp và gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi để giảm nợ thuế.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo, theo dõi sát sao tình hình nợ thuế của đơn vị và hàng tháng báo cáo về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến lĩnh vực đất đai do chính quyền địa phương quản lý.

Thực hiện Chỉ thị này, đến nay cơ quan thuế các cấp đang triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thu hồi, xử lý nợ đọng thuế. Tính đến hết tháng 8/2019, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hơn 425 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng so với thời điểm hết tháng 12/2018.

Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) là 84,77 tỷ đồng, chiếm 19,85% tổng số tiền nợ thuế. Tiền nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh là hơn 342 tỷ đồng, chiếm 80,13% tổng số nợ thuế. Tiền nợ thuế chờ xử lý là 79 tỷ đồng, chiếm 0,02% tổng nợ thuế.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại