Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hơn 9.000 trường hợp đủ điều kiện được khoanh nợ và xóa nợ

Cập nhật: 25/08/2020 | 08:07

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Tính đến hết tháng 7/2020, Đắk Nông có 9.128 trường hợp đủ điều kiện được khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa

Tổng số tiền được khoanh nợ và xóa nợ cho các trường hợp trên là 387,6 tỷ đồng; trong đó, số nợ được khoanh 215,3 tỷ đồng; số nợ được xóa 172 tỷ đồng.

Cụ thể, huyện Đắk R’lấp có 1.368 trường hợp, với tổng số tiền nợ được khoanh và xóa nợ là 79,5 tỷ đồng; huyện Đắk Song có 717 trường hợp, 94,7 tỷ đồng; thành phố Gia Nghĩa 1.841 trường hợp, 53,2 tỷ đồng; huyện Đắk Mil 2.248 trường hợp, gần 69 tỷ đồng; Krông Nô 212 trường hợp, 28,9 tỷ đồng; Tuy Đức có 923 trường hợp, 16,7 tỷ đồng; Văn phòng Cục Thuế 93 trường hợp, 6,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh, để công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao, ngay sau khi Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội có hiệu lực, đơn vị đã triển khai rà soát, phân loại để chuẩn bị thực hiện thủ tục hồ sơ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp. Cơ quan thuế đã đưa ra thông báo để những đối tượng thuộc diện khoanh nợ, xóa tiền chậm nộp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Lương Nguyên

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại