Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hơn 750 lượt tổ chức, cá nhân được hỗ trợ, tư vấn thuế

Cập nhật: 17/10/2019 | 08:55

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho hơn 750 lượt cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế. Trong đó, cán bộ thuế đã tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế cho 120 lượt tổ chức, cá nhân; hỗ trợ bằng văn bản cho 17 trường hợp, số còn lại được tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại.

Để công tác tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả, cơ quan thuế các cấp đã hệ thống hóa, biên soạn, truyền tải những nội dung chính sách thuế mới thông qua nhiều hình thức như: Đăng tải trên trang website, gửi thư điện tử (email) tới 100% doanh nghiệp có địa chỉ email kết nối với cơ quan thuế. Ngành Thuế đã niêm yết công khai tại bộ phận một cửa những nội dung tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt kịp thời.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại