Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hơn 342 tỷ đồng tiền nợ thuế không có khả năng thu

Cập nhật: 10/07/2019 | 09:36

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện ban hành 320 quyết định cưỡng chế nợ thuế, với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Trong số đó, biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng là 230 quyết định, với số tiền hơn 21 tỷ đồng; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là 85 trường hợp, với số tiền gần 13 tỷ đồng; cưỡng chế trực tiếp là 2 trường hợp, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; thu hồi giấy phép 3 trường hợp, với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2019, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 427 tỷ đồng, giảm 126 tỷ đồng so với thời điểm hết tháng 12/2018. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) là 84,77 tỷ đồng, chiếm 19,85% tổng số tiền nợ thuế. Tiền nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh… là hơn 342 tỷ đồng, chiếm 80,13% tổng số nợ thuế. Tiền nợ thuế chờ xử lý là 81 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng nợ thuế.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại