Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Gần 20.000 hồ sơ được hệ thống TMS ghi sổ thành công

Cập nhật: 11/06/2019 | 09:09

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 5/2019, số lượng báo cáo hóa đơn người nộp thuế khai và gửi đến Cục Thuế là hơn 20.000 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ được hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) tự động ghi sổ nhận hồ sơ thành công là 19.890, đạt hơn 99%.

TMS là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý, lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống nhằm đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế tập trung, thay thế toàn bộ cho 16 ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế đã vận hành, cũng như hỗ trợ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình, nghiệp vụ về đăng ký thuế, quản lý hồ sơ, xử lý kê khai, quyết toán thuế, kế toán nội địa, quản lý nợ.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại