Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dự báo sát thực tiễn để khai thác hiệu quả nguồn thu thuế, phí, lệ phí

Cập nhật: 19/02/2019 | 09:18

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, trong năm 2019, dự toán về thuế, phí, lệ phí mà HĐND tỉnh giao cho ngành Thuế là 1.852 tỷ đồng, tăng 25% dự toán Trung ương giao năm 2018 và tăng 7,08% so với kết quả ngành Thuế thực hiện được trong năm 2018.

Cán bộ thuế Gia Nghĩa hướng dẫn thủ tục kê khai thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn

Chủ động ngay các khoản thu đầu năm

Một trong những sắc thuế được ngành Thuế chủ động triển khai ngay từ những tháng đầu năm đó là thuế môn bài. Mặc dù dự toán của sắc thuế này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số nguồn thu thuế, phí, lệ phí nhưng việc hoàn thành sắc thuế này lại có ý nghĩa tạo tiền đề, động lực để hoàn thành nhiều sắc thuế khác.
Tại thị xã Gia Nghĩa, trong năm 2019, dự toán thuế môn bài đầu năm mà cơ quan thuế lập bộ là hơn 2,6 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 1/2019, đơn vị đã hoàn thành trên 95% kế hoạch.

Ông Vũ Quốc Doanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Gia Nghĩa cho biết: Trong tổng số dự toán được giao cho chi cục trong năm 2019 là 178 tỷ đồng thì thuế môn bài chỉ chiếm gần 1,5%. Tuy số thu chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn nhưng việc thu tốt khoản này sẽ tạo tiền đề để thu tiếp các khoản thuế khác. Do vậy, ngay từ tháng 12/2018, chi cục đã hoàn tất công tác lập bộ, đồng thời tham mưu cho UBND thị xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ đơn vị thu thuế môn bài ngay khi bước sang năm 2019.

Cùng với đẩy mạnh thu thuế môn bài, nhiều khoản thu, sắc thuế khác cũng được cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh ngay đầu năm. Tại Krông Nô, tính đến hết tháng 1/2019, huyện đã thu được gần 1,4 tỷ đồng thuế môn bài, đạt trên 95%. Hiện tại, đơn vị đã, đang đẩy mạnh thu các nguồn thu từ nhiều lĩnh vực khác.

Theo ông Phan Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Krông Nô, ngay đầu năm, đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể từng tháng cho cá nhân, công chức trong đơn vị chịu trách nhiệm từng địa bàn. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ thuế duy trì, theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích, đánh giá các tác động làm tăng, giảm nguồn thu sát theo từng địa bàn. Trong đó, cán bộ thuế chú trọng bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn có số thu lớn, đôn đốc họ kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời.

 

Theo Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 1/2019, đơn vị đã thực hiện được hơn 130 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí trong tổng số dự toán 1.852 tỷ đồng được giao trong năm 2019.

 

Tăng cường tính dự báo

Theo ông Vũ Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thì với mục tiêu hoàn thành số thuế, phí, lệ phí trong năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, dựa trên dự toán được giao, Cục Thuế đã chỉ đạo quyết liệt đến tất cả chi cục thuế trực thuộc triển khai các giải pháp thu kịp thời. Trong đó, quan trọng nhất là công tác dự báo, dự đoán tình hình phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương để khai thác có hiệu quả nguồn thu. Đối với từng lĩnh vực, sắc thuế ở từng địa bàn cụ thể sẽ được cơ quan thuế phân tích, đánh giá sát, từ đó xây dựng kế hoạch và chủ động giải pháp khai thác nguồn thu. Trong đó, ngành Thuế tập trung khai thác các nguồn thu theo chiều sâu, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, cũng như tổ chức và cá nhân. Cùng với việc phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc, ngành Thuế đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, hạ quyết tâm cao nhất việc hoàn thành dự toán được giao. ngành Thuế sẽ tập trung quản lý, rà soát, phân tích và phát hiện nguồn thu từ đó, có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Cùng với công tác thu, quá trình kiểm tra tình hình nợ đọng thuế từ những năm trước và các khoản thu phát hiện qua kiểm tra, kiểm toán sẽ được ngành Thuế thực hiện quyết liệt. Trong một số trường hợp, nếu cần thiết, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế để thu hồi nợ. Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ đó, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.  

Bài, ảnh: Lương Nguyên

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại