Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

4 chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2020

Cập nhật: 13/01/2020 | 10:10

Bãi bỏ 1 loại phí thuộc thẩm quyền của HÐND cấp tỉnh; Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia được hưởng thuế suất ưu đãi 0%; Sửa đổi, bổ sung quy định về biểu giá chi phí cho nhà máy thủy điện; Thủ tục quản lý thuế, phí và lệ phí với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới là những chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2020.

1. Bãi bỏ 1 loại phí thuộc thẩm quyền của HÐND cấp tỉnh

Ðây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HÐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 13/1/2020. Theo Thông tư trên, sẽ bãi bỏ 1 loại phí thuộc thẩm quyền của HÐND cấp tỉnh là phí sử dụng đường bộ (đối với đường thuộc địa phương quản lý). Ðồng thời, sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDÐ) như sau:

“Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDÐ là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ bảo đảm việc thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDÐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm: Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật”.

2. Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia được hưởng thuế suất ưu đãi 0%

Ðây là nội dung nổi bật tại Nghị định 92/2019/NÐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 – 2020 (có hiệu lực từ ngày 6/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020). Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia tại danh mục kèm theo Phụ lục I, Nghị định 92/2019/NÐ-CP được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%, gồm một số mặt hàng thuộc các nhóm, đơn cử như:

- Nhóm mặt hàng gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà lôi...

- Nhóm mặt hàng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

- Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô; quả chanh vàng và quả chanh xanh.

- Nhóm mặt hàng bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao, bánh thánh...

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về biểu giá chi phí cho nhà máy thủy điện

Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BTC về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ. Cụ thể, sửa đổi quy định về thời gian sử dụng điện trong ngày áp dụng cho Biểu giá chi phí tránh được phù hợp với quy định trong biểu giá bán lẻ điện hiện hành. Ðối với các khu vực có quá tải đường dây truyền tải điện, các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang, các nhà máy thủy điện cung cấp nước cho hạ du theo yêu cầu của UBND cấp tỉnh, bên mua và bên bán thỏa thuận thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo nguyên tắc đảm bảo đủ số giờ cao điểm theo quy định. Thông tư 29/2019/TT-BCT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

4. Thủ tục quản lý thuế, phí và lệ phí với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới

Nội dung này được quy định tại Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NÐ-CP của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới.

Theo đó, thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của cư dân biên giới như sau:

- Thực hiện khai báo trên tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới và tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới theo mẫu HQ2019/TKXKBG, HQ2019/TKNKBG, tại Phụ lục II Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện xác nhận trên tờ khai hàng như sau:

+ Công chức đăng ký tiếp nhận tờ khai ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên bên phải tờ khai;

+ Công chức Hải quan tính, thu thuế ký tên, đóng dấu công chức vào phía dưới tờ khai tại phần tính, thu thuế của cơ quan Hải quan.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại