Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

100% hoàn thuế bằng phương thức điện tử

Cập nhật: 07/08/2019 | 09:35

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế đã giải quyết 19 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền 39,2 tỷ đồng. Tất cả số tiền hoàn thuế này đều được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau là 16 trường hợp, với số tiền 36,4 tỷ đồng. Hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn thuế sau, kiểm tra trước là 3 trường hợp, với số tiền 2,8 tỷ đồng.

Tất cả số thuế GTGT đều được hoàn cho người dân theo phương thức điện tử vào tài khoản của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế trước đó.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại