Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế: Bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, ổn định

15/06/2018 | 10:11 G6T+7

Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC (QĐ 520) của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục thuế khu vực, hiện ngành Thuế Đắk Nông đã chủ động triển khai, phấn đấu trong quý III/2018 sẽ sáp nhập chi cục thuế khu vực đầu tiên.

Tập trung thu nợ đọng thuế  

11/06/2018 | 09:49 G6T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại