Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Giải quyết hơn 23.190 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

22/09/2020 | 09:03

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 23.200 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế. Đến nay, có 23.190 hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Hơn 460 tỷ đồng nợ thuế  

13/07/2020 | 10:40

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại