Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đắk Nông và mục tiêu tăng thu ngân sách bền vững

26/01/2023 | 06:00

Ðến năm 2025, Ðắk Nông phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước 18,4 ngàn tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12%/năm. Riêng giai đoạn 2026-2030 tỉnh đạt tốc tộ tăng ngân sách 15%/năm.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại